Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα προτεινόμενα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του σχολικού έτους 2014 - 2015

 

Τίτλος

Υπεύθυνος

Καθηγητής

 
 Μαθηματικά A' Λυκείου    
 Μαθηματικά B' Λυκείου
κ. Ζωιτσάκος πληροφορίες
Off White X Max 180-90