Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι  Εκπαιδευτικοί Όμιλοι του σχολικού έτους 2014 - 2015

 

Τίτλος

Υπεύθυνος

Καθηγητής

 

Ρητορική / Επιχειρηματολογία / Τεχνική Αντιλογίας

 

 κ. Σερέτη πληροφορίες

 

Δημιουργική Γραφή

 

κ. Αλέφαντος

 

πληροφορίες

 

Θεατρικός Όμιλος

 

 κ. Γάτσιου

κ. Καΐρης 
πληροφορίες 

 

Ας τραγουδήσουμε

 

 κ. Μιχαηλίδου πληροφορίες 

 

Υποτιτλισμός

 

κ. Μιχαηλίδου  πληροφορίες 

 

Our Digital Story

 

κ. Κουτσαγγέλου πληροφορίες  

 

Ιστορίες από την Ιστορία των Μαθηματικών

 

 κ. Δελιγιάννη

κ. Ζωιτσάκος
πληροφορίες 

 

Γυναίκα και Θρησκεία

 

κ. Μιχαηλίδης πληροφορίες
 

Από τα ηλεκτρόνια στους Γαλαξίες με απλά λόγια

 

κ. Βαλαδάκης

πληροφορίες

 

Η Βιολογία και τα Πειράματά της

 

κ. Βαμβακούλας

πληροφορίες

 

Λατινικά - Terra Incognita

 

 κ. Γάτσιου

πληροφορίες  

 

Χρώματα και Δομές του σύμπαντος

 

 κ. Ρουμπέα

κ. Μανώλη

πληροφορίες

 

Κινηματογραφικός Όμιλος

 

 κ. Συψή πληροφορίες