Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας που πραγματοποιούνται το σχολικό έτος 2018 - 2019

 

Τίτλος

Υπεύθυνος

Καθηγητής

Βιολογία Προσανατολισμού,  Γ Λυκείου
κ. Βαμβακούλας
Αρχαία Ελληνικά, Β Λυκείου κ. Σιψή
Λατινικά, Γ Λυκείου
κ. Σιψή
ADIDAS