Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν αναρτηθεί οι Συμμετοχές - Διακρίσεις του σχολείου για τα σχολικά έτη 2012 - 2021 :