Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του σχολικού έτους 2013 - 2014

 

Τίτλος

Υπεύθυνος

Καθηγητής

 
Οργάνωση και Διαχείριση του χρόνου μελέτης των μαθηματικών κ. Λυγάτσικας
πληροφορίες
 Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου
κ. Δέμης
πληροφορίες  
 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης (αδίδακτο κείμενο)
Γ' Λυκείου
κ. Σερέτη
 πληροφορίες 

 Λατινικά
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου
(2 τμήματα)

 κ. Σιψή
πληροφορίες   
Nike Tiempo Legend