Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου μας είναι:

  ΕΠΕΣ (2013 - 2014), ΕΠΕΣ (2014 - 2015), ΕΠΕΣ (2015 - 2019), ΕΠΕΣ (2019 - 2021)ΕΠΕΣ (2022 - 2023)

 
Πρόεδρος

Φουντοπούλου Μαρία Ζωή

 
Αναπληρωτής Πρόεδρος 
 
 
Συντονιστής
Κόσυβας Γεώργιος ΠΕ 03
 
 Αναπληρωτής Συντονιστής
 
 
Δ/ντής Σχολικής Μονάδας
Βαμνιές Δημήτριος
Χημικός
   
Αναπληρωτής Δ/ντής
 
 
 
Τακτικό Μέλος
Αλέφαντος Νικόλαος
Φιλόλογος
   
Αναπληρωματικό Μέλος
   
   
Τακτικό Μέλος
Μάλλιαρης Χρήστος Μαθηματικός
   
Αναπληρωματικό Μέλος
   
   
Γραμματέας
Βαμνιές Δημήτριος Χημικός
   
Αναπληρωτής Γραμματέας
Αλέφαντος Νικόλαος Φιλόλογος