Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν αναρτηθεί οι Εκπαιδευτικοί Όμιλοι του σχολείου για τα έτη 2013 - 2021 :

καθώς και οι Ενισχυτικές Διδασκαλίες για τα έτη 2013 - 2019 :