Φέτος το σχολείο μας συμμετέχει ως εταίρος σε ένα Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2. Το Πρόγραμμα έχει τίτλο: «FOR (Finding Our Roots)».

Οι εταίροι μας είναι ένα κλασικό λύκειο στην Ιταλία και ένα λύκειο στην Ισπανία. Το πρόγραμμα εστιάζει στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά μέσω της ετυμολογίας των φυτών στα λατινικά, στα αρχαία ελληνικά καθώς και στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά). Μέσα από συγκριτικούς πίνακες ονοματολογίας των φυτών οι μαθητές θα ανακαλύψουν τις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες τους, την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά που αναδεικνύεται από την μυθολογία σε ό,τι αφορά τα φυτά, μέσω της κλασικής γραμματείας: αρχαίοι έλληνες και λατίνοι συγγραφείς. Γλώσσα επικοινωνίας είναι η Αγγλική και οι μαθητές ασκούνται σε αυτήν καθώς την χρησιμοποιούν στις δραστηριότητές τους πάνω στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες (wiki, tweenspace, smore, κλπ). Ταυτόχρονα εξοικειώνονται με τα εργαλεία της πληροφορικής και του διαδικτύου (ΤΠΕ, tools web 0.2). Οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν τόσο στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εξ αποστάσεως, όσο και δια ζώσης, στις τρεις μαθητικές ανταλλαγές που θα γίνουν ανά σχολικό έτος.Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (χρηματοδότηση Erasmus+) για δύο σχολικά έτη: 2015-2017. Επισκεφθείτε την ενημερωτική σελίδα του Προγράμματος:

 

Off White X Max 180-90