Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017, οι καθηγητές του σχολείου είναι στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων κάθε Δευτέρα στις ώρες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (Ενημέρωση 12/1/17)
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  1 2 3 4 5 6
κ. ΣΕΡΕΤΗ            
κ. ΚΑΪΡΗΣ
           
κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
           
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ    
κ. AΛΕΦΑΝΤΟΣ            
κ. ΚΟΥΣΕΡΗ            
κ. ΓΑΤΣΙΟΥ            
κ. ΜΠΙΜΠΗ
           
κ. ΣΙΨΗ            
κ. ΤΖΑΜΟΥ            
κ. ΓΚΟΤΣΗΣ            
κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ            
κ. ΔΕΜΗΣ            
κ. ΖΩΙΤΣΑΚΟΣ            
κ. ΛΥΓΑΤΣΙΚΑΣ            
κ. ΒΑΛΑΔΑΚΗΣ            
κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ            
κ. ΜΑΝΩΛΗ            
κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ            
κ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ            
κ. ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ            
κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ            
κ. ΣΕΡΑΝΗΣ            
κ. ΒΙΛΛΙΑΣ            
κ. ΚΟΥΡΗ            
κ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
           
κ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ            
κ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ             
κ. ΝΑΚΗ            
κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ