Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, οι καθηγητές του σχολείου είναι στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων κάθε Δευτέρα στις ώρες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (Ενημέρωση 17/12/18)
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  1 2 3 4 5 6
κ. ΣΕΡΕΤΗ            
κ. ΚΑΪΡΗΣ
           
κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
           
κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ   
κ. AΛΕΦΑΝΤΟΣ            
κ. ΚΟΥΣΕΡΗ            
κ. ΓΑΤΣΙΟΥ            
κ. ΜΠΙΜΠΗ
           
κ. ΣΙΨΗ            
κ. ΒΙΟΛΑΚΗ            
κ. ΣΕΡΑΝΗΣ            
κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ            
κ. ΔΕΜΗΣ            
κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
           
κ. ΖΩΙΤΣΑΚΟΣ            
κ. ΛΥΓΑΤΣΙΚΑΣ            
κ. ΒΑΛΑΔΑΚΗΣ            
κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ            
κ. ΚΟΚΚΑΛΑ            
κ. ΚΟΥΤΡΑ
           
κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ            
κ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ
           
κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ            
κ. ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΟΥ            
κ. ΚΟΥΡΗ            
κ. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
           
κ. ΛΥΚΟΥΔΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ
κ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ            
κ. ΒΕΡΓΙΝΗΣ             
κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
κ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ