Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2024

19/9/22

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2022_2023

  • Οδηγίες (pdf)
  • Δήλωση Συμμετοχής (doc)
  • ΦΕΚ (pdf)

 

 Στρατολογία