Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2024

13/6/24

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2024 (pdf)

28/5/24

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2024.(pdf)

22/2/24

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 (pdf)

20/2/24

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ (pdf)

17/5/24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΦΑΑ

 • Δικαιολογητικά / Οδηγίες (pdf)
 • Πρόγραμμα 2024 (xls)
17/5/24

Αποστολή Οδηγιών και Προγράμματος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., Ακαδημαϊκού Έτους 2024 -2025, μέσω της επιτροπής εξετάσεων της ΔΔΕ Β΄Αθήνας. (pdf)

17/5/24

 Οδηγίες και πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, για τους υποψηφίους/ες Τ.Ε.Φ.Α.Α. που θα λάβουν μέρος στισ υγειονομικές εξετάςεις και τις πρακτικές δοκιμασίες, μέσω της επιτροπής εξετάσεων της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας. (pdf)

14/5/21

Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025(pdf)

Eπιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (pdf)

18/4/24

 Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025(pdf)

Δελτίο τύπου (pdf)

30/3/24

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025.(pdf)

13/3/24

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές
Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025..(pdf)

31/1/24

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.(pdf)

25/1/24

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών πλήρως ηλεκτρονικά από 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη, έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη. Ανακοινώνεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή ΙΔΙΩΤΩΝ στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr ), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr ) (ΑΔΑ: ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη, έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη.
Προκήρυξη Ιδιωτών Πανελλαδικές 2024 (ΑΔΑ ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ)

Ανακοίνωση προκήρυξης

Ιδιωτών Πανελλαδικές 2024 Δελτίο υγειονομικής εξέτασης 2024

 25/1/24

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

 • Προθεσμία (pdf)
 • Προκήρυξη (pdf)

 

15/12/23

Έκδοση Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 (pdf)

30/10/23

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (pdf)

 

 • Αίτηση ΓΕΛ (pdf)
 • Οδηγίες (pdf)

 

 • Αίτηση για Μουσικά Τμήματα (pdf)
 • Κατάλογος Μουσικών Οργάνων (pdf)

 

 

30/10/23

 Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 (pdf)

11/10/23

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2022-2023

 

 • Υποβολή δικαιολογητικών - Βεβαίωση Νίκης (pdf)
 • Υπόδειγμα αίτησης (pdf)

 

 

5/10/23

Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

 • 2023 - ΦΕΚ 4805 Β`` - Καθορισμός συντελεστών ΕΒΕ και βαρύτητας Μουσικών Τμημάτων (pdf)
 • 2023 - ΦΕΚ 3927 Β`` - Νέος τρόπος εισαγωγής στα Μουσικά Τμήματα (pdf)
 • ΕΞΕ - 108610 - 2023 - Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Π - Έκδοση 1 (pdf)

 

 Στρατολογία

 

 11/03/24  Οδηγίες Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων Κλάσης 2027 (Γεννημένοι το έτος 2006) (pdf)
 16/11/23  Οδηγίες Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων Κλάσης 2027 (Γεννημένοι το έτος 2006) (pdf)