Στην πανηγυρική συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2014 η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή με το βραβείο Σίμωνος Σίνα "δια την μεγάλην αυτής συμβολήν εις την εν Ελλάδι της Παιδείας Προαγωγήν"

 

  Απόσπασμα
της εκθέσεως του Γενικού Γραμματέως
της Ακαδημίας Αθηνών κ. Βασιλείου Χ. Πετράκου
που αναγνώσθηκε κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2014

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Απονέμεται το βραβείο Σίμωνος Σίνα στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή (1843), η οποία από τα μέσα του 19ου αι. χάρη στην ευεργεσία του Ιωάννη Βαρβάκη παρέχει υψηλής στάθμης διδασκαλία ως πρότυπος σχολή

Η Βαρβάκειος Σχολή πέραν της μεγάλης συμβολής της στην προαγωγή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχει επιδράσει ευεργετικώς και εξακολουθητικώς σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία με την προσφορά της πνευματικής - δημιουργικής δυνάμεως των αποφοίτων της