Σας ενημερώνουμε ότι για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Τρίτη, 09:00 - 13:30.

Καλό Καλοκαίρι!!