Περιγραφή δράσεων Μαθηματικού Ομίλου και φόρμα αίτησης συμμετοχής, για το Σχολικό Έτος 2019-2020 (pdf)