ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής θα πρέπει να απευθυνθούν στο σχολείο και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση μέχρι την έναρξη των μαθημάτων [Σύμφωνα με την Φ1/133630/Δ23/ 29-8-2019]. Παρακαλούμε για την υποβολή της προαναφερθείσας υπεύθυνης δήλωσης το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σχηματισμός τμημάτων.

adidas Laufschuhe und Laufbekleidung kaufen