Οι έλεγχοι ετήσιας επίδοσης θα δοθούν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, ώρες 09:00 – 12:00.