Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου μας είναι:

  ΕΠΕΣ (2013 - 2014), ΕΠΕΣ (2014 - 2015), ΕΠΕΣ (2015 - 2019), ΕΠΕΣ (2019 - 2021)

 
Πρόεδρος

Φουντοπούλου Μαρία Ζωή

 
Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Κοντογεώργης Αριστείδης
 
Συντονίστρια
Σπυροπούλου Χρυσούλα ΠΕ 02
 
 Αναπληρωτής Συντονιστής
Ρούσσος Γεώργιος
Δ/ντρια Σχολικής Μονάδας
Σερέτη Βασιλική
Φιλόλογος
   
Αναπληρωτής Δ/ντής
 Καΐρης Αλέξανδρος Φιλόλογος
 
Τακτικό Μέλος
Αλέφαντος Νικόλαος
Φιλόλογος
   
Αναπληρωματικό Μέλος
Βαμβακούλας Χριστόφορος
Βιολόγος
   
Τακτικό Μέλος
Μάλλιαρης Χρήστος Μαθηματικός
   
Αναπληρωματικό Μέλος
Βιολάκη Αθηνά
Φιλόλογος
   
Γραμματέας
Σερέτη Βασιλική Φιλόλογος
   
Αναπληρωτής Γραμματέας
Αλέφαντος Νικόλαος Φιλόλογος