Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2013 - 2014 ήταν:

  

 
Πρόεδρος
Ψυχάρης Σαράντος
 
Υπεύθυνος σχ. σύμβουλος
Αποστολόπουλος Κων/νος
 
Δ/ντης Σχολικής Μονάδας
Μάντζος Λεωνίδας
Γεωχημικός 
   
Μέλη
Ρουμπέα Γεωργία Φυσικός
Λυγάτσικας Ζήνων Μαθηματικός
Air Jordan X 10 Shoes