Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2014 - 2015 ήταν:

  ΕΠΕΣ (2013 - 2014)

 
Πρόεδρος
Ψυχάρης Σαράντος
 
Υπεύθυνος σχ. σύμβουλος
Βαλλιανάτος Άγγελος
 
Δ/ντης Σχολικής Μονάδας
Σερέτη Βασιλική
Φιλόλογος
   
Μέλη
Ρουμπέα Γεωργία Φυσικός
Λυγάτσικας Ζήνων Μαθηματικός
Lebron XIV 14 Low