Την Παρασκευή 5 Μαΐου υποδεχτήκαμε με μεγάλη χαρά στο σχολείο τον κ. Ν. Νικόπουλο, απόφοιτο της Βαρβακείου Σχολής [έτος 1979] και Διδάκτορα Φυσικής. Ο κ. Νικόπουλος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο εξωτερικό και είναι γνωστός σε όλη την οικογένεια του Βαρβακείου, καθώς έχει αθλοθετήσει δύο ετήσια βραβεία για αποφοίτους που διακρίνονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις:  το πρώτο βραβείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα του Νικόπουλου Θωμά και το δεύτερο στη μνήμη της Διευθύντριάς του στο Βαρβάκειο Λύκειο Ρέλια Πανώριας (βιογραφικό). 

Best Seller