Η αδελφοποίησή μας με το Κλασικό Λύκειο Pietro Giannone περιλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος αναγνώρισης εκ μέρους της Unesco της ελληνικής και της λατινικής γλώσσας ως μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε πρώτη φάση υποδεχόμαστε ομάδα μαθητών και καθηγητών του ιταλικού λυκείου, το φθινόπωρο, προκειμένου οι μαθητές των δύο λυκείων να συνεργασθούν στην πραγματοποίηση του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας «Ακολουθώντας τα ίχνη του πολιτισμού», επί δεκαπέντε ημέρες σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους

Η αδελφοποίησή μας με το Λύκειο της Κίνας στοχεύει στη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών των δύο σχολείων σε δραστηριότητες που παρέχουν γνώσεις, αντιλήψεις, δεξιότητες και αξίες, σημαντικές και για τους δύο πολιτισμούς. Κατά την πρόοδο του προγράμματος, οι μαθητές θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα της κουλτούρας του κάθε σχολείου, με την ενθάρρυνση της εξερεύνησης και της προώθησης, της κατανόησης και του σεβασμού απέναντι στις αντιλήψεις των άλλων, απαραίτητων χαρακτηριστικών για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης και συνεκτικής, διαπολιτισμικής κοινωνίας.

Levis X Jordan 6