Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας που λειτουργούν το σχολικό έτος 2016 - 2017

 

Τίτλος

Υπεύθυνος

Καθηγητής

Βιολογία Προσανατολισμού,  Γ Λυκείου
κ. Βαμβακούλας
Διδαγμένο Κείμενο - Φιλοσοφικός Λόγος,  Γ Λυκείου κ. Σερέτη
Αρχαία Ελληνικά - Θεματογραφία - Άγνωστο Κείμενο,  Γ Λυκείου κ. Σιψή
Λατινικά, Γ Λυκείου
κ. Σιψή
Bodega