Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Εκπαιδευτικοί Όμιλοι που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι
Τίτλος

Υπεύθυνος

Καθηγητής

 

Μαθηματικοί Διαγωνισμοί και Συνέδρια

κ. Λυγάτσικας

πληροφορίες

 Μαθηματικά με ψηφιακά μέσα – Ειδικά θέματα μαθηματικών

κ. Ζωιτσάκος

κ. Μάλλιαρης

πληροφορίες

Όμιλος δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής

κ. Βιολάκη

κ. Μουστακάτου

πληροφορίες