Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Εργασίες των μαθητών/τριών, ατομικές ή ομαδικές οι οποίες εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 και αφορούν είναι  Γενικού Ενδιαφέροντος.

Εργασίες Μαθητών
Τάξη

Υπεύθυνοι/ες

Καθηγητές/τριες

Τίτλος

 Υπεύθυνοι/ες

Μαθητές/τριες

Αρχείο

 A Κοκκαλά Μαριλένα Φεμινιστικό Κίνημα και Ημέρα Γυναίκας Ιωακειμίδου Α., Μανέτα Χρ.  pdf
A Κάναρος Δημήτρης Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες (Βασικοί Σταθμοί) Τμήμα Α2 link