Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Εργασίες των μαθητών/τριών, ατομικές ή ομαδικές οι οποίες εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 και αφορούν τα Φιλολογικά (Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Φιλοσοφία, Λατινικά).

Εργασίες Μαθητών
Τάξη

Υπεύθυνοι/ες

Καθηγητές/τριες

Τίτλος

 Υπεύθυνοι/ες

Μαθητές/τριες

Αρχείο

Α

Γάτσιου Μαίρη Κριτίας Μ.Βαρδούλια, Ζ. Βασταρδή,
Φ. Ζούπα, Μ. Θανοπούλου
pdf

Γ

Μουστακάτου Κ. 1917 Μιχιώτη Αναστασία-Αρετή pdf

B

Σεράνης Π. Η πρόσληψη της Αντιγόνης από διαφορετικές μορφές τέχνης Τμήμα Β5 link

A

Σεράνης Π. Λογομαχία Κριτία-Θηραμένη Στατήρη Ραφαηλία, Χρίστος Πολίτης pdf

A

Σεράνης Π. Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος Πολίτης Χ., Ρισβάνης Γ., Σεϊντή Τζ., Τσαρπάλα Β., Φωτοπούλου Κ. link