Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Εργασίες των μαθητών/τριών, ατομικές ή ομαδικές οι οποίες εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 και αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία). 

Εργασίες Μαθητών
Τάξη

Υπεύθυνοι/ες

Καθηγητές/τριες

Τίτλος

 Υπεύθυνοι/ες

Μαθητές/τριες

Αρχείο

 B

Κοκκαλά Μαριλένα Πετρέλαιο Καραντάνης Γ., Καλυβιώτη Ε., Καρτάλος Κ.  pdf

B

Κοκκαλά Μαριλένα Η Αιθανόλη Κωτσόγιαννη Α., Μιχαϊλίδη Μ. pdf

Β

Κοκκαλά Μαριλένα Λίπη και Έλαια Κωτσόγιαννη Α., Μιχαϊλίδη Μ. pdf

B

Κοκκαλά Μαριλένα Το φυσικό αέριο και οι χρήσεις του Κομπορόζος Ανδρέας pdf

B

Κοκκαλά Μαριλένα Καρβοξυλικά Οξέα Μαλχάζος Α., Μονοβασίου Ε. pdf