Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Εργασίες των μαθητών/τριών, ατομικές ή ομαδικές οι οποίες εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 και αφορούν την Φυσική Αγωγή.

Εργασίες Μαθητών
Τάξη

Υπεύθυνοι/ες

Καθηγητές/τριες

Τίτλος

 Υπεύθυνοι/ες

Μαθητές/τριες

Αρχείο

B2

Κάναρος Δημήτρης, Πολυχρόνης Μπουρδανιώτης Μαθαίνω για τη διατροφή   link