Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2023

22/3/23

 

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

 

 • Οδηγίες (pdf)
 • Εγκύκλιος (pdf)

 

20/3/23

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023 (pdf)

 13/2/23

Δελτίο Τύπου                                           13/02/2023

Υπενθύμιση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Λιμενικού Σώματος με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Λιμενικού Σώματος λήγει την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

 

 Η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και  Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,  ακαδημαϊκού έτους 2023-2024  είναι αναρτημένηστο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του του Λιμενικού Σώματος: www.hcg.gr.

 

17/1/23

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023 / ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ή ΓΡΑΠΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

 • Αίτηση προφορικής εξέτασης (doc)
 • Αίτηση γραπτής εξέτασης με παράταση χρόνου (doc)
 • Εγκύκλιος (pdf)
 • ΦΕΚ (pdf)
29/11/22

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2023

 

 • Οδηγίες (pdf)
 • Αίτηση (doc)
 • Αίτηση για 3 μουσικά τμήματα (doc)
 • Εγκύκλιος (pdf)
 • Κατάλογος μουσικών οργάνων (pdf)

 

20/11/22

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 (ΦΕΚ 5803 Β΄/14-11-2022) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων (pdf)

5/10/22

 

Διαβίβαση υπουργικών αποφάσεων

 

 • Διαβιβαστικό (pdf)
 • ΦΕΚ 4187 (pdf)
 • ΦΕΚ 2358 (pdf)

 

19/9/22

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2022_2023

 • Οδηγίες (pdf)
 • Δήλωση Συμμετοχής (doc)
 • ΦΕΚ (pdf)

 

 Στρατολογία

 

 7/12/22: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2026 ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  (pdf)
 5/10/22: Πρόσκληση - Επιλογή - Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Συστήματα -Τρόποι Επιλογής)  (pdf)