Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2022

28/12/21

168824_2021 Τροποποίηση ν.2226 1994 , αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (pdf)

28/12/21

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β΄/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων

  • Εγκύκλιος (pdf)
  • Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (pdf)
5/12/21

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β΄) Υπουργικής Απόφασης που αφορά καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, που θα ισχύσουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές εξετάσεις 2022) και εφεξής.

  • Εγκύκλιος (pdf)

 

30/11/21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022-ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2022

  • Αίτηση Συμμετοχής (doc)
  • Αίτηση Συμμετοχής για 3 μουσικά τμήματα (doc)
  • Εγκύκλιος (doc)
26/11/21  Εγκύκλιος Ενεργοποίησης Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (pdf)
5/11/21 Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022 (ΠΡΟΣΟΧΗ) (pdf)

 

19/10/21

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2021_2022

  • Οδηγίες (pdf)
  • Δήλωση Συμμετοχής (doc)
  • ΦΕΚ (pdf)
18/10/21 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. (pdf)
8/10/21 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. (pdf)

 Στρατολογία

 22/11/21

 Οδηγίες κατάθεσης Δελτίου απογραφής κλάσης 2025 (Γεννημένοι το έτος 2004) (pdf)