Ως καταληκτική ημερομηνία μετεγγραφής από τα Γενικά στα Επαγγελματικά Λύκεια, και αντίστροφα, ορίζεται η 15η Οκτωβρίου.

Bodega