Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2023

17/1/23

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023 / ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ή ΓΡΑΠΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

 • Αίτηση προφορικής εξέτασης (doc)
 • Αίτηση γραπτής εξέτασης με παράταση χρόνου (doc)
 • Εγκύκλιος (pdf)
 • ΦΕΚ (pdf)
29/11/22

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΛ 2023

 

 • Οδηγίες (pdf)
 • Αίτηση (doc)
 • Αίτηση για 3 μουσικά τμήματα (doc)
 • Εγκύκλιος (pdf)
 • Κατάλογος μουσικών οργάνων (pdf)

 

20/11/22

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 (ΦΕΚ 5803 Β΄/14-11-2022) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων (pdf)

5/10/22

 

Διαβίβαση υπουργικών αποφάσεων

 

 • Διαβιβαστικό (pdf)
 • ΦΕΚ 4187 (pdf)
 • ΦΕΚ 2358 (pdf)

 

19/9/22

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2022_2023

 • Οδηγίες (pdf)
 • Δήλωση Συμμετοχής (doc)
 • ΦΕΚ (pdf)

 

 Στρατολογία

 

 7/12/22: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2026 ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  (pdf)
 5/10/22: Πρόσκληση - Επιλογή - Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Συστήματα -Τρόποι Επιλογής)  (pdf)