Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2022

25/6/22

 

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο (pdf)

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 2022  (pdf)
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2022 (pdf)

 

10/6/22

AΤΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (pdf)

10/6/22

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022 (pdf)

10/6/22

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022 (pdf)
Δελτίο τύπου 2022 (pdf)

10/6/22

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2022. (pdf)

10/6/22

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022 Υπενθύμιση 

 • Αγγλικά (pdf)
 • Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία Μουσική Αντίληψη και Γνώση  (pdf)
 • Ξένες Γλώσσες, Σχέδια Αρμονία, Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών ικανοτήτων  (pdf)
10/6/22

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022 (pdf)

8/6/22

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022 (pdf)
Δελτίο τύπου 2022 (pdf)

1/6/22 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2022 (pdf)
25/5/22 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΦΑΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023. (pdf)
20/5/22 Δελτίο Εξεταζομένου και 10%. (pdf)
18/5/22

 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (pdf)

17/5/55

 Γνωστοποίηση ΚΥΑ -μέτρα COVID για πανελλαδικές εξετάσεις 2022 (pdf)

16/5/22

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το ειδικό μάθηματων Αγγλικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 (pdf)

15/5/22

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022  (pdf)

15/5/22

Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

 • Δελτίου τύπου  (pdf)
 • Διαβιβαστικό (pdf)

 

10/5/22

Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2022  (pdf)

10/5/22

Υπενθύμιση για την προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

 • Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων  (pdf)
 • Δελτίο τύπου  (doc)
 • Προκήρυξη (pdf)

 

27/4/22

 

 • Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23.  (pdf)
 • Προκήρυξη (pdf)

 

15/4/22

44248_2022 Εγκύκλιος σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.251/43712/Α5/14-4-2022 (Β΄1850) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων ΓΕΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων από το έτος 2022  (pdf)

8/4/22

 

Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων (pdf)

 

 21/3/22
 • Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023  (pdf)
 • Προκήρυξη (pdf)
16/2/22
 • Ενημέρωση για την διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ  (pdf)
 • Προκήρυξη (pdf)
16/2/22
 • Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. (pdf)
 • Προκήρυξη (pdf)
14/2/22
 • Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ (pdf)
 • Προκήρυξη (pdf)

 

4/2/22

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022

 

 • Προθεσμία (pdf)
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. (pdf)

 

1/2/22

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022

 • Προθεσμία (pdf)
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)] (ανακοινοποίηση στο ορθό) (pdf)
2/8/12/21

168824_2021 Τροποποίηση ν.2226 1994 , αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (pdf)

28/12/21

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β΄/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων

 • Εγκύκλιος (pdf)
 • Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (pdf)
5/12/21

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ΄ αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β΄) Υπουργικής Απόφασης που αφορά καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, που θα ισχύσουν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές εξετάσεις 2022) και εφεξής.

 • Εγκύκλιος (pdf)

 

30/11/21

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022-ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2022

 • Αίτηση Συμμετοχής (doc)
 • Αίτηση Συμμετοχής για 3 μουσικά τμήματα (doc)
 • Εγκύκλιος (doc)
26/11/21  Εγκύκλιος Ενεργοποίησης Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (pdf)
5/11/21 Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022 (ΠΡΟΣΟΧΗ) (pdf)

 

19/10/21

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ΕΔΕΜ για το σχολικό έτος 2021_2022

 • Οδηγίες (pdf)
 • Δήλωση Συμμετοχής (doc)
 • ΦΕΚ (pdf)
18/10/21 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. (pdf)
8/10/21 Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. (pdf)

 

 Στρατολογία

 20/4/22

 Πρόσκληση - Επιλογή - Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (pdf)
  22/11/21  Οδηγίες κατάθεσης Δελτίου απογραφής κλάσης 2025 (Γεννημένοι το έτος 2004) (pdf)