Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2020

07/11/2019

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα ΚΕΠΑ.  (pdf)

 Στρατολογία