Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2020

22/02/2020 Γνωστοποίηση δημοσίευσης ΦΕΚ που αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  (pdf)
24/01/2020 Εγκύκλιος Εγκύκλιος ενημέρωση για πανελλαδικές ΠΑΛΑΙΟ σύστημα  (pdf)
24/01/2020  Εγκύκλιος Εγκύκλιος ενημέρωση για πανελλαδικές ΝΕΟ σύστημα  (pdf)
07/11/2019  Εγκύκλιος λειτουργίας Επταμελών Επιτροπών πιστοποίησης Σοβαρών Παθήσεων  (pdf)
07/11/2019

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα ΚΕΠΑ.  (pdf)

 Στρατολογία

 

20/01/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2023  (pdf)