Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2019

11/09/2018:

 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018-2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. (pdf)