Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2019

17/9/2019

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019 (pdf)

27/6/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2019 ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (pdf), (pdf)

27/6/2019

Oργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δυο νέα μουσικά μαθήματα (pdf)

19/6/2019

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019

 

19/6/2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" ΚΑΙ "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ  (pdf)

19/6/2019

Υπουργική απόφαση ορισμού εξεταστικών κέντρων για τα ειδικά μαθήματα 2019 και πίνακας κατανομής υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα

19/6/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α.,ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 -2020  (pdf)

14/6/2019

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

14/6/2019

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20  (pdf)

14/6/2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. (pdf)

14/6/2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ. (pdf)

16/6/2019

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019 ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

 

28/5/2019

Μετακίνηση εντός δακτυλίου των μαθητών και συνοδών τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019. (pdf)

25/5/2019

Προθεσμία για Αστυνομικές Σχολές

16/5/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α.,ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 -2020 (pdf)

16/5/2019

Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων και Προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση

16/05/2019

 

Ορισμός  Εξεταστικών  Κέντρων  για  το  ειδικό  μάθημα  των  Αγγλικών Πανελλαδικών
Εξετάσεων 2019 (pdf)

 

16/05/2019

Δελτίο Τύπου για ΤΕΦΑΑ.

22/04/2019:

Εγκύκλιος Εξετάσεων 2019. (pdf)

22/04/2019:

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021. (pdf)

 

17/04/2019:

 Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία Τμήματα. Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. (pdf)

 

17/04/2019:

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών
Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ακαδηµαϊκού έτους 2019 -2020»
(pdf)

 

17/04/2019:

Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄). (pdf)

 04/04/2019:

 

Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 

 

20/03/2019:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2019.

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι που θα καταθέσουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές 2019 να προσκομίσουν

  1. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου
  3. Μία (1) φωτογραφία
20/03/2019:

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 02/03/2019:

 

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των
αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα

 

24/02/2019:

Νέα διαδικασία εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα

20/02/2019:

 

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των
Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
(pdf)

 

08/02/2019:

Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για πρόσφατες
αλλαγές νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε Εσπερινά ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ και των προϋποθέσεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των
διακριθέντων αθλητών.
(pdf)

17/12/2018:

 

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων –υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο. (pdf)

 

26/11/2018:

Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. (pdf)

13/11/2018:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

  • Εγκύκλιος (pdf)
  • Ενημέρωση (pdf)
   
11/09/2018:

 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018-2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. (pdf)

 Στρατολογία

12/12/2018:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2022

  • Πρόσκληση παρουσίασης (pdf1), (pdf), (pdf3)

 

4/12/2018:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 2001 (ΚΛΑΣΗ 2022)

  • Πρόγραμμα παρουσίασης (doc)
  • Πρόσκληση παρουσίασης (doc)

 

 

[dide] ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019