Ανακοινώσεις για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2019

16/15/2019

Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων και Προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση

16/05/2019

 

Ορισμός  Εξεταστικών  Κέντρων  για  το  ειδικό  μάθημα  των  Αγγλικών Πανελλαδικών
Εξετάσεων 2019 (pdf)

 

16/05/2019

Δελτίο Τύπου για ΤΕΦΑΑ.

22/04/2019:

Εγκύκλιος Εξετάσεων 2019. (pdf)

22/04/2019:

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021. (pdf)

 

17/04/2019:

 Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία Τμήματα. Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. (pdf)

 

17/04/2019:

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών
Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), ακαδηµαϊκού έτους 2019 -2020»
(pdf)

 

17/04/2019:

Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ για αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2019 από την κατάργηση Τμημάτων ΤΕΙ και την ένταξή τους σε Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τους Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) και 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄). (pdf)

 04/04/2019:

 

Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 

 

20/03/2019:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2019.

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι που θα καταθέσουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές 2019 να προσκομίσουν

  1. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου
  3. Μία (1) φωτογραφία
20/03/2019:

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 02/03/2019:

 

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των
αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα

 

24/02/2019:

Νέα διαδικασία εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα

20/02/2019:

 

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των
Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
(pdf)

 

08/02/2019:

Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για πρόσφατες
αλλαγές νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε Εσπερινά ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ και των προϋποθέσεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των
διακριθέντων αθλητών.
(pdf)

17/12/2018:

 

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων –υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο. (pdf)

 

26/11/2018:

Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. (pdf)

13/11/2018:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

  • Εγκύκλιος (pdf)
  • Ενημέρωση (pdf)
   
11/09/2018:

 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018-2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. (pdf)

 Στρατολογία

12/12/2018:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2022

  • Πρόσκληση παρουσίασης (pdf1), (pdf), (pdf3)

 

4/12/2018:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 2001 (ΚΛΑΣΗ 2022)

  • Πρόγραμμα παρουσίασης (doc)
  • Πρόσκληση παρουσίασης (doc)