Οι ώρες κατά τις οποίες οι καθηγητές του σχολείου είναι στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων φαίνονται  εδώ.