Προς γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών Α’ , Β’ και Γ’ Λυκείου:

 Παρακαλούμε ολοκληρώστε εγκαίρως την εγγραφή του μαθητή/τριας  και ακολουθήστε τις οδηγίες (pdf).