Ενημέρωση σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (pdf)

Σύμφωνα με τη παραπάνω Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη φοίτηση και τις απουσίες, παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών όλων των τάξεων  να προσέλθουν στο σχολείο προσωπικά, εντός του Φεβρουαρίου [από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 28η], κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του σχολείου], προκειμένου

  • να καταχωρίσουν οι ίδιοι την προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση  στο ηλεκτρονικό αρχείο του σχολείου, ώστε να διασφαλισθεί κατά το δυνατόν η απρόσκοπτη και άμεση επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς και κηδεμόνες.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Από το Σχολείο