Παρακαλούνται οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών που κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021 θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Β' Λυκείου να συμπληρώσουν την Φόρμα Δήλωσης 2ης ξένης Γλώσσας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: από 1 Ιουλίου 2020 και τη 8η Ιουλίου 2020.