Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι  όσοι συμμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ το  2018 ή το 2019 (pdf)