• Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002). (pdf)
  • ΕΠΕΙΓΟΝ - Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002. (pdf)