Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α, Β και Γ Λυκείου να ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής πριν από την έναρξη του Σχολικού έτους με τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ηλεκτρονική αποστολή τοποθέτησης στο Γενικό Λύκειο.
  • Υπεύθυνη δήλωση. (pdf)
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητού/τρίας. Να την προσκομίσουν οι μαθητές/τριες της Α τάξης την ημέρα του αγιασμού ή την Πέμπτη 12/9