Σας ενημερώνουμε ότι οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής είναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις παραλαμβάνετε από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, Κάθε Τετάρτη από 09.00-12.00, και από 1ης Σεπτεμβρίου, καθημερινά.