Παρακαλούμε να μελετήσετε τις Οδηγίες για τους υποψηφίους, και σε περίτπωση απορίας να επικοινωνήσετε με το σχολείο την Πέμπτη μέχρι τις 14:00 και την Παρασκευή μέχρι τις 11:30. (pdf)