Το ΕΠ.Ε.Σ του Προτύπου Γενικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής οργανώνει Διημερίδα Διαθεματικών διδακτικών προσεγγίσεων σε γνωστικά αντικείμενα του Λυκείου. Οι διδασκαλίες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 στον χώρο του σχολείου.

 Τα μέλη του Ε.Π.Ε.Σ.
1. Φουντοπούλου Μ., Πρόεδρος του ΕΠΕΣ, καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ
2. Σπυροπούλου Χ., ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Υπεύθυνη παιδαγωγικής ευθύνης
3. Σερέτη Β., Διευθύντρια του σχολείου, ΠΕ02
4. Γάτσιου Μ., Εκπαιδευτικός, ΠΕ02