Σας παρουσιάζουμε το τρίτο τεύχος του Πυρφόρου, το τελευταίο για την φετινή χρονιά.  

Το παρόν τεύχος, που αφορά τον Απρίλιο και το Μάιο, είναι το αποκορύφωμα της φετινής μας προσπάθειας για την αναγέννηση της μαθητικής εφημερίδας του σχολείου μας.

Καλή ανάγνωση!