Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετά την αξιολόγηση των δράσεών του, κατά το έτος 2018-19, το σχολείο μας αναγορεύθηκε σε Σχολείο - Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.