Ανακοινώσεις Στρατολογίας για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2018

10/12/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2021 (Δυτική Αττική) (pdf)
   
10/12/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2021 (pdf)
   
28/11/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2021 (pdf),(πρόγραμμα παρουσίασης),
   
18/11/2017:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2021 (pdf),(πρόγραμμα παρουσίασης),