Ανακοινώσεις Στρατολογίας για τους Υποψήφιους - Τελειόφοιτους 2019

 

4/12/2018:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 2001 (ΚΛΑΣΗ 2022)

  • Πρόγραμμα παρουσίασης (doc)
  • Πρόσκληση παρουσίασης (doc)